Giden Eski Kocamın Geri Gelmesi için Büyü

Giden birini geri getirmek için Cin suresini … defa matlubunun niyetine oku.Ama her okumanın sonunda bir .. defa su duayı oku:
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahlî Sadrî ve yessirlî emrî vahlül ukdeten min lisâni yefkahû kavlî yâ mâlikel mülki yâ muharrikal kulûbi harrik kalbi fülân ibni fülânete ilâ mehabeti fülânete binti fülânete ves sâate vel ganîmete hatta yesmea kavlen minnî.
Okuduktan sonra olacak olan acayiplikleri görürsün. Matlup erkek ise Yesmea, kadın ise Tesmea dersin. Bu mesele sahih olup, defalarca tecrübe edilmiştir.

Bir Cevap Yazın