Gerçek aşk büyüsüyle sevileni kendine çekmek

Matlubun yanına varmadan evvel 19 defa

bismillahirrahmanirrahim.

Ferdün hayyun

kayyumun hakemün adlün kuddüsün anetil

vücuhu lil-hayyil- kayyum okunup matlubun

yanına varınca yüzüne karşı sıcak nefesle üflenir.

Okuma ile üfleme arasında konuşma ve uzun

yolculuk, veya başka bir meşguliyet olmamalıdır.

Bir Cevap Yazın