Eşimin Beni Çok Sevmesi için Büyü

Kocanızın sizi çok sevmesi, size can-ı gönülden bağlanarak sevgisini eksik etmemesi hedef alınarak çalışmaya başlanır. Tutma oranları oldukça yüksek ve tesirli uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu duayı her gün belirli sıklıklarda abdestli olarak okuyun.

Allâhumme eslih lî dîniyel-lezî huve ‘ismetu emrî, ve eslih lî dunyâyel-letî fîhâ me’âşî, ve eslih lî âhiratiyel-letî ileyhâ me’âdî, vec’alil-hayâte ziyâdeten lî fî kulli hayrin, vec’alil-mevte râhaten lî min kulli şerr.

Bir Cevap Yazın