Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Çok Özlediğiniz Sevgilinizin Geri Gelmesi için Büyü

Tarih 29 Ağustos 2015, yazar içinde Geri Getirme.

Yatsı namazından sonra 70 vel adiyat suresini okuyasın
Ama Şartı şudurki abdest alıp 2 rekat namaz kılıp sonra bu esmaları 127 kere okuyasın.
Ol saat gele ayağına düşe esmalar bunlardır.
Ya Rafiu Ya Gayyum Ya Fettah

formats

Eşinizle Muhabbeti Derinleştirmek için Büyü

Tarih 25 Ağustos 2015, yazar içinde Muhabbet.

aşağıdaki arapça harfleri sağ başparmak tırnağına yazılır ve avuç kapatılır sonra yetmiş kere kevser suresi okunur niyetine yaptığınız kişinin yanına varınca avucunuzu açın içinizden mtalubunuzun sizi sevmesi için duanızı yapın.

yazılacak harfler : ج ح م خ

formats

Sevdiğimin Bana Aşık Olup Bağlanması için Muska

Tarih 24 Ağustos 2015, yazar içinde Bağlama Muskası.

Eşin geç geliyorsa … metre mavi iplik al … sefer besmele oku her besmelede bir dügüm at … besmeleyi tamamla evin giris kapısındaki ne varsa halı falan altına koy bir sefer geçsin üstünden yeter eve erken gelir

not: 10 töbe 10 salavat ve ardından niyet abdesli olunacak
sonra ipi al sakla bir sefer geçtikten sonra..

formats

Eşinizin Eve Dönmesi için Etkili Sihir

Matlubunuzun resmine bakarak

7 tövbe istigfar

7 salavat dan sonra niyetinizi söyleyin

ardından,

121 ya vedud ya mukaddim

121 ya vedud ya kavii

121 ya vedud ya camii

3- el Muhyî ,el-Mümîtü, el-Kâbıdu,el-Bâısü,el-Vârisü,eş-Şâfî,el-Berru, el-Evvelü,el-Âhıru ,ez-Zâhiru,el-Bâtınü,el-Kuddûsü,Lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

sonra niyetinizi tekrar söyleyin ve ardından

7 salavat ve bir fatiha okuyun.

Matlubunuz size döner Allah’ın izniyle.

formats

Kendini Sevdirmek için Büyü Yaptırmak

Tarih 21 Ağustos 2015, yazar içinde Sevgi.

İşleri tersine giden,iş yeri olupda müşterisinin artmasını isteyen,rızık ve bereket konusunda muzdarip olup,hayır bereket kapılarının sonuna kadar açılmasını arzu eden kimseler her gün aşağıda gelen rızık ayetini düzenli olarak okumaya devam etmeli ve ayetin vefkini misk safran anber karışımı bir mürekkeple yazarak üzerinde taşımalıdır. Kısa zamanda rızık ve bereketinin çoğalmaya başladığını müşahade edecektir.
Okunacak ayet şudur;
Allahü yebsütur rizka limen yeşaü ve yakdir*

formats

Eşinizin Evine Bağlanması için Hamaylı

Tarih 17 Ağustos 2015, yazar içinde Bağlama Hamaylı.

Bir kağıt üzerine sevdiğinin adını yazıp üzerine 20 kere bu duayı okuyup ateşte yaksın, deli divane olur.
Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahillezi men ve şekka bihi lem yekün ila gayrihi Elhamdülillahillezi yarucu gammen ve yedfeul bela ve Annan velhamdülillahillezi lem yettehiz veleden velem yekünlehü veliyyün minez zulli ve kebbirhü tekbira allahü ekber allahu ekber la ilahe illallahu vallahu ekber kebira vel hamdülillahi hamden kesiren fesubhanallahi bükreten ve asila hasbunallahi ve nimel Mevla ve nimen nasır Gufraneke Rabbena ve ileykel nasır ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain allahümme es’elüke bi hakkıl arşi ve men ala ve levha ve men cae ev cae es’elüke bi hakkı muhammedin vein yercu ammes saati ve inneke halimün alimün allahümme inni es’elüke bi izzetike ya aziz. Ve bi kudretike ya kadim ve bi izzetike ya aziz ve birahmetike en tahfezeni bi imamin feinnema kaiden ve rakian ve saciden ve hayyen ve meyyiten ala küllü halin rabbi rahmetike ya erhamerrahimin allahümme salli muhammedin seyyidil edna allahümme salli ala muhammedin seyyidil nebiyyil haşimi allahümme salli ala muhammedin seyyidina nebiyyil kureyşi allahümme salli ala muhammedin seyyidil nebiyyil arabiyyi. Allahümme salli ala muhammedin nebiyi hatemen nebiyyine allahümme salli ala muhammedin seyyidil resulül alemin. Allahümme salli ala muhammedin mimeaş şemsi iza talaat. Allahümme salli ala muhammedin meaş şemsi iza üzlifet. Allahümme salli ala muhammedin meal ardi iza rukkibet allahümme salli ala ya alimis sırrı ven necva ve ya keşifed durri vel belva alli emrihi pecen ve mahracen bi rahmetike ya erhamerrahimin iyyake nabudu ve iyyake nestain. Allahümme lekel hamdu ce entel müsteani ve aleykel teklulati illa ilallahi tasirül umur feseyek fike hümüllah ve hüves semiül alim ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve alihit tayyibinet tahirin vel hamdülillahi rabbil alemin ya Allah (üç kere) ya rab (üç kere) bi ismikel azim en terzukni rızkan helalen tayyiben ve imanen sadıkan ve kalben haşian ve lisanen zakiren ve şaen tavilen ve veleden salihen bi rahmetike ya erhamer rahimin allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ala ene ahdike ve vadike meste’tatü euzu bike min şerri ma sanatu ebuu leke bi nimetike aleyye ve ebu bizenbi fağfirli zunubi feinnehü la yağfirez zunube illa ente allahümme la maniü lemma tayte vela muti lemma kazayte vela mübeddilü hikmete vela yenfeu za bihatti minke bihaddi bi rahmetike ya erhamerrahimin

formats

İnsanları Etkilemek için Güzel ve Şirinlik Büyüsü

Tarih 12 Ağustos 2015, yazar içinde Şirinlik.

Bir insanın şu veya bu şekilde kalbini kazanmak veya insanların ilgisini çekmek isteyen kimse için şirinlik duası yani şirin görünmek için okunan Türkçe dua yöntemi şudur;sabah namazına bir saat kala uyanır. Abdest alıp iki rekat namaz kılar (Biliyorsa her iki rekatta da Fatiha’dan sonra inşirah Sûresi’ni okur. Namazı bitirdikten sonra yerinden kalkmadan diz üstü oturur ve 129 kere Cenab-ı Hakk’ın “Ya Latîf” ismini tekrarlar. Sonra sabah namazını bekler. Bekleme sırasında mümkün olduğu kadar sesiz kalır. Sabah ezanı okunduktan sonra kalkıp sabah namazını kılar. Namazı tamamladıktan sonra, arzusunu niyet ederek yedi defa “Bismillahirrahmanirrahîm.” yedi kere de “Allahü Latîfün” (Allah latiftir) der ve şöyle dua eder:
“Ey yedi kat gökleri ve yedi arzı ve ikisinin arasmdakileri ve üstündekileri Kudret elinde tutan Allah’ım! Yerde, gökte ve denizlerde var olan canlı cansız, yürüyen duran, bilinçli bilinçsiz, konuşan konuşmayan, hasılı “Latîf” ism-i şerifinle kendine musahhar kıldığın kullarını bana da musahhar kıl! Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Kayyum. Sen bir şeyi dilediğinde ona “ol!” dersin o da oluverir. İlâhî, cömertliğin, varlığının delilidir. İhsanın, beni Sana yakınlaştırır, Sana gizli olmayanları Sana şikayet ediyorum. Sana zor olmayan şeyleri Senden istiyorum. Senin ilmin benim talebimi de kuşatmıştır. Ey her türlü zorluğun gidericisi! Benden de zorlukları gider. Sıkıntılarımı benden gider. Ey Rabbim! Senin bilmediğin bir şey yok ki. Sana ben söyleyeyim. Sen asla uyumazsın ki Seni uyandırayım. Sen hiçbir şey unutmazsın ki Sana onu hatırlatayım. Sen aciz değilsin ki, talebimi yerine getirmen için Sana mühlet vereyim. Ey her şeyi bilen Allah’ım! Sen tafsilattan müstağnisin. Maksadımı bilmeye ilmin yeter. Talebimi karşılamaya keremin yeter. Bütün ricaları ve talepleri ancak Sen karşılarsın. Bütün arzu ve emelleri ancak Sen verirsin. Bütün yollar Sana çıkar. Ey duyan, ey gören, ey yakın olan ve ey dualara icabet eden! Beni bağışla, bana merhamet et. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bana kolaylaştır, beni rızıklandır, bütün halklarını bana musahhar kıl. Senin her şeye gücün yeter. Efendimiz Muhammed’e ve ailesine ve ashabına selam kıl.”
Sonra “El Fatiha” deyip ellerini yüzüne sürer. Allah’ın izniyle arzusu hasıl olur.

formats

Çok Etkili Dil Bağlama Hamaylı Nasıl Yapılır

Aşık olması istenen kişinin adı bakır bir levha üzerine bir bıçak veya makas ucuyla kazınarak kırkbir adet yazılır.
bu sevilen kişinin adı yazılı bakır levhe kor ateşe atılır kısa zamanda aşık olması istenen kişi büyüyü yapanın yanına gelir.

formats

Ayrılan Eşimin Geri Gelmesi için Sihirler Nasıl Yapılır

Papaz büyüleri birçok amaç için yapılabilir. Bu noktada ifade edilebilir ki, insanın içerisinde olduğu her konuya papaz büyüsü yapılabilir.
Ağırlıklı olarak, yaşadığımız toplumda en sık görülen, karşı cins üzerine yapılan papaz büyüleridir.
* Bağlama için Papaz Büyüsü
Erkek veya kadının tam bir tutku ile kendine bağlanmasını, karşı cinse dair başkasını gözü görmemesi, o olmadan yapamaması amacıyla yapılır. Kişi büyünün etkisiyle sanki büyü yapanın kumandasına girer ve istediği gibi yönetebilecek hale gelir.

formats

Sevdiğim Kızı Kendime Bağlama Hamaylı Nasıl Yapılır

Tarih 01 Ağustos 2015, yazar içinde Bağlama Hamaylı.

Bir kimse halk arasında sevilip sayılmak ya da eşine, sevdiğine, aile efradına sözünü dinletebilmek ve onların gönüllerine taht kurmak ve kendisine şefkat, merhamet ve yumuşak kalpli olmalarını sağlamak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler her gün düzenli olarak … defa okunmaya devam edilmelidir. Okunacak ayeti kerimeler şunlardır:
Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh*Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, ve li-tüsnea ala ayni*Lev-enfakte m-fil ardi cemian ma ellefe beyne kulubihim, vela kinnellahe ellefe beynehüm, innehü azizün hakim*Yühibbunehüm ke-hubbillahi vellezine amenü eşeddü hubben lillah*