Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Ona Karşı Şirin Güzel Görünebilme Büyüsü

Bismillahirrahmanirrahim
Ve cevvizni haddes sıratı mühervilen. Vahmini min harri narin ve ma havet.

formats

Sevdiğimden Karşılık Bulmak için Büyü

Tarih 06 Haziran 2014, yazar içinde Sevgi.

Birine kendinizi sevdirmek amaçlıdır. Çoğunlukla kocanızın babasının sizi sevmesi için okumalar yapılır. Bu maksat ile hazırlanan bu işlem oldukça etkilidir. Bu mübarek vefki …. kere okuyun daha sonra yazarak üzerinizde taşıyın. Duası şu şekildedir: Yuhibbünehüm kehubbillah,vellezine amenü hubben lillah*.

formats

Nişanlima Sevgi Büyüsü Yaptırmak İstiyorum

Tarih 03 Haziran 2014, yazar içinde Sevgi.

İlgisizliğinden ve sevgisinden şikayet ettiğiniz kişilerin bu hislerini dilediğiniz yönde değiştirerek size her zaman pozitif olmaları için yapılmaktadır. Bu işlemler bir takım bilgiler sayesinde yapılmaktadır. Etkileri oldukça güçlüdür ve tutma oranları da yüksektir.

formats

Bir Erkeğe Şirin Görünmek için Büyü

Tarih 31 Mayıs 2014, yazar içinde Şirinlik.

Şirinlik büyülerinin yapılmasındaki amaç, istenilen kişiye kendinizi güzel ve şirin göstererek onun ilgisini çekmenizdir. Cazibeli ve şirin gözükerek karşınızdaki kişinin sizinle olmasını sağlarsınız. İşlemlerin tutma oranları oldukça yüksek derecededir. Bir erkeğe ya da bir kadına hoş ve şirin gözükmek için çok tercih edilen uygulamalar arasındadır.

formats

Senden ayrılsın diye büyü

Tarih 15 Mayıs 2014, yazar içinde Ayırma.

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme cennibnaş şeytane ma razaktena

bu duayı … defa okuyunuz

formats

Hakkınızda konuşamasınlar diye yapılacak büyü

Tarih 12 Mayıs 2014, yazar içinde Dil Bağlama.

Bismillahirrahmanirrahim
Vessaffati saffa. Fezzacirati zecra.Fettaliyati zikra. İnne ilahekum le vahidrabbus semavati vel erdi ve ma beynehuma ve rabbul meşarik . İnna zeyyennes semaed dunya bi zinetinil kevakib. Ve hifzam min kulli şeytanim marid . La yessemmeune ilel meleil alave yukzefune min kulli canib duhurav ve lehum azabuv vesibilla men hatifel hatfete etbeahu şihabun sakib

formats

Hacetleriniz gerçekleşsin diye büyü

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme ya hayyu ya gayyum ya zel celali vel ikram ya la ilahe illallah islahli neşeni küllehu vela teküllüni ila nefsi tar fetehu ayni.

18 defa bu duayı okuyun.

formats

Artık geri gelsin büyüsü yapmak

Tarih 21 Nisan 2014, yazar içinde Geri Getirme.

Ve ayne bilayni. Elem necal lehü ayneyni . Ve lisanen ve şefeteyni . Ve hedeynahün necdeyni. Ve la havle vela kuvvete illa bilahil aliyyil azim.. Ve sallalahü ala seyyidine Mu7hammedin ve alihi ve sahibihi ecmain

formats

Giden kocaya tekrar kavuşma büyüsü

Tarih 11 Nisan 2014, yazar içinde Kavuşma.

”Eladlu”

cuma gecesi 20 lokma üzerine yazıp eklerse giden kocasına geri kavuşur.

formats

Küs Sevgililerin Barışmaları için Büyü

Tarih 08 Nisan 2014, yazar içinde Kavuşma.

Birbirlerini sevmeyen kişilerin arasını düzeltmek ve birbirlerine karşı büyük bir sevgi, muhabbet ve saygı temin etmek için temiz yıkandıktan sonra bir Arabi ayın ilk veya ikinci cumasının … vaktinde yedi kağıda aşağıda yazdığım dua ve ayetleri yazıp her gün bir tanesini suda silip üzerine kağıtta yazılı dua veya ayeti … kere okuyup her ikisine içirilirse aradaki soğukluğun yerini muhabbet ve sevgiye alır.
1. Kağıda:
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ve minellahi ve ilallahi ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
2. Kağıda:
Bismillahirrahmanirrahim
İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lu aleyye ve’tuni müslimin.
3. Kağıda:
Bismillahirrahmanirrahim
Ve galer kebu fihâ bismillahi mecreyeha ve mürsaha inne rabbi le-gafurun rahim.
4. Kağıda:
Bismillahirrahmanirrahim
Şehidallahü ennehu la ilahe illa huve, velmelaiketü ve ûlül ilmi kaimen bilkisti la ilahe illa hüvel azizül hakim.
5. Kağıda:
Bismillahirrahmanirrahim
Ve indehu mefatihül gaybi la ya’leamüha illa huve ve ya’lemü ma fil berri vel bahri ve ma teskutu min verekatin illa ya’lemüha ve la habbetin fi zulumatil ardi ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin.
6. Kağıda:
Bismillahirrahmanirrahim
Ve ellefe beyne kulubihim lev enfakte ma fil ardi cemian ma ellete beyne kulubihim ve lakinnallahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim.
7. Kağıda:
Bismillahirrahmanirrahim
Kul hüve rabbi la ilahe illa huve, aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metab.
Bu ameliyeye gerekirse … hafta devam edilir.