Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Evlilik Büyüsü Yapan Güvenilir Medyum

Tarih 07 Ekim 2014, yazar içinde Evlenme.

Kilitli olan nasip ve kısmetin açılarak evlilik hacetinizin görülmesi için, aşağıdaki tertip yazılıp taşınır. Bu yöndeki amaçla yazılıp yastık altına konulduktan sonra ayeti kerimeler de … kere tilavet olunursa kısa zamanda maksada erişilir.
Ve indehu mefatihul ğaybi la ya’lemüha illa hû ve ya’lemü mâ teskutu min verakatin illâ ya’lemüha ve la habbetin fi zulümâtil

formats

Sevgilimle Kavuşmak için Büyü Yapma

Tarih 30 Eylül 2014, yazar içinde Kavuşma.

Uzaktaki eş, sevgili veya nişanlı olan kimseye kavuşmak aradaki özlemi bitirmek maksatlı yapılan işlemlerdir. Yatağına abdestli olarak yatan kimse aşağıdaki ayeti sonuna kadar okumalı, okuyuşunu …..kere tekrarlamalıdır. Birine kavuşmak isteyen kimse aşağıda bulunan ayetleri … defa okusun. Bu husus hayli denenmiş, istenen sonuca ulaşılmıştır. Ayet-i celile şudur:
İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti kânet lehüm cennâtül firdevsi nüzülâ* Hâlidîne fîhâ lâ yebğûne anhâ hıvelâ* Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbî lenefidel bahru kable en tenfede kelimâtü rabbî ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ* Kul innemâ ene beşerun misliküm yûhâ ileyye ennemâ ilâhüküm ilâhün vâhıd* Fe men kâne yercû likâe rabbihî felya’mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ıbâdeti rabbihî ehadâ*

formats

Ona Karşı Şirin Güzel Görünebilme Büyüsü

Bismillahirrahmanirrahim
Ve cevvizni haddes sıratı mühervilen. Vahmini min harri narin ve ma havet.

formats

Sevdiğimden Karşılık Bulmak için Büyü

Tarih 06 Haziran 2014, yazar içinde Sevgi.

Birine kendinizi sevdirmek amaçlıdır. Çoğunlukla kocanızın babasının sizi sevmesi için okumalar yapılır. Bu maksat ile hazırlanan bu işlem oldukça etkilidir. Bu mübarek vefki …. kere okuyun daha sonra yazarak üzerinizde taşıyın. Duası şu şekildedir: Yuhibbünehüm kehubbillah,vellezine amenü hubben lillah*.

formats

Nişanlima Sevgi Büyüsü Yaptırmak İstiyorum

Tarih 03 Haziran 2014, yazar içinde Sevgi.

İlgisizliğinden ve sevgisinden şikayet ettiğiniz kişilerin bu hislerini dilediğiniz yönde değiştirerek size her zaman pozitif olmaları için yapılmaktadır. Bu işlemler bir takım bilgiler sayesinde yapılmaktadır. Etkileri oldukça güçlüdür ve tutma oranları da yüksektir.

formats

Bir Erkeğe Şirin Görünmek için Büyü

Tarih 31 Mayıs 2014, yazar içinde Şirinlik.

Şirinlik büyülerinin yapılmasındaki amaç, istenilen kişiye kendinizi güzel ve şirin göstererek onun ilgisini çekmenizdir. Cazibeli ve şirin gözükerek karşınızdaki kişinin sizinle olmasını sağlarsınız. İşlemlerin tutma oranları oldukça yüksek derecededir. Bir erkeğe ya da bir kadına hoş ve şirin gözükmek için çok tercih edilen uygulamalar arasındadır.

formats

Senden ayrılsın diye büyü

Tarih 15 Mayıs 2014, yazar içinde Ayırma.

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme cennibnaş şeytane ma razaktena

bu duayı … defa okuyunuz

formats

Hakkınızda konuşamasınlar diye yapılacak büyü

Tarih 12 Mayıs 2014, yazar içinde Dil Bağlama.

Bismillahirrahmanirrahim
Vessaffati saffa. Fezzacirati zecra.Fettaliyati zikra. İnne ilahekum le vahidrabbus semavati vel erdi ve ma beynehuma ve rabbul meşarik . İnna zeyyennes semaed dunya bi zinetinil kevakib. Ve hifzam min kulli şeytanim marid . La yessemmeune ilel meleil alave yukzefune min kulli canib duhurav ve lehum azabuv vesibilla men hatifel hatfete etbeahu şihabun sakib

formats

Hacetleriniz gerçekleşsin diye büyü

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme ya hayyu ya gayyum ya zel celali vel ikram ya la ilahe illallah islahli neşeni küllehu vela teküllüni ila nefsi tar fetehu ayni.

18 defa bu duayı okuyun.

formats

Artık geri gelsin büyüsü yapmak

Tarih 21 Nisan 2014, yazar içinde Geri Getirme.

Ve ayne bilayni. Elem necal lehü ayneyni . Ve lisanen ve şefeteyni . Ve hedeynahün necdeyni. Ve la havle vela kuvvete illa bilahil aliyyil azim.. Ve sallalahü ala seyyidine Mu7hammedin ve alihi ve sahibihi ecmain